Myönnetyt rakennusluvat

keskiviikko 09.10.2019, 08:00

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.10.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Julkipanon viimeinen valituspäivä on 24.10.2019. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

230

Myönnetty

19-0230-T

Sarkkiranta, 244-008-9901-0001

 

 

Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

 

231

Myönnetty

19-0231-T

Kempele, 244-401-0116-0500

 

 

Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

 

232

Myönnetty

19-0232-T

Kempele, 244-401-0008-0525

 

 

Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

 

233

Myönnetty

19-0233-T

Maantiet, 244-895-0000-8152

 

 

Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

 

 

Hannu Hanhela
rakennustarkastaja

 

Tämä ilmoitus on julkipantu 09.10.2019 - 24.10.2019 ilmoitustaululle. 

« Takaisin