Myönnetyt rakennusluvat

perjantai 04.10.2019, 08:00

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.10.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Julkipanon viimeinen valituspäivä on 21.10.2019. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

228

Myönnetty

19-0228-T

Kempele, 244-401-0235-0000

 

 

Toimenpidelupa

Maalämpökaivo ja öljylämmityksen vaihto maalämmöksi

 

229

Myönnetty

19-0229-RJ

Kempele, 244-401-0116-0423

 

 

Jatkolupa

Jatkoaikaa rakennustyön loppuunsaattamiseen 1 vuosi rakennusluvalle 14-0158-R

 

 

Hannu Hanhela
rakennustarkastaja

 

Tämä ilmoitus on julkipantu 04.10.2019 - 21.10.2019 ilmoitustaululle. 

« Takaisin