Myönnetyt rakennusluvat

keskiviikko 11.09.2019, 08:00

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.09.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Julkipanon viimeinen valituspäivä on 26.09.2019. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

216

Myönnetty

19-0216-T

Kempele, 244-401-0250-0203

 

 

Toimenpidelupa
Ulkovarasto

 

 

Hannu Hanhela
rakennustarkastaja

 

Tämä ilmoitus on julkipantu 11.09.2019 - 26.09.2019 ilmoitustaululle. 

« Takaisin