Myönnetyt rakennusluvat

tiistai 03.09.2019, 08:00

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 04.09.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Julkipanon viimeinen valituspäivä on 18.09.2019. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

210

Myönnetty

19-0210-R

Kempele, 244-401-0038-0151

 

 

Rakennuslupa

Autokatoksen ja varastorakennuksen rakentaminen.

 

 

Hannu Paasovaara
rakennustarkastaja

 

Tämä ilmoitus on julkipantu 03.09.2019 - 18.09.2019 ilmoitustaululle. 

« Takaisin