Myönnetyt rakennusluvat

maanantai 02.09.2019, 08:00

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.09.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Julkipanon viimeinen valituspäivä on 17.09.2019. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

207

Myönnetty

19-0207-R

Kempele, 244-401-0033-0042

 

 

Rakennuslupa

Jalkapallohallin väliaikaisten sosiaalitilojen rakentaminen parakeista. Tilapäinen rakennuslupa 5 vuotta.

 

208

Myönnetty

19-0208-RM

Kempele, 244-401-0014-0632

 

 

Rakentamisen aikainen muutos Varasto/tuotantohallin muutoslupa

 

 

Hannu Paasovaara
rakennustarkastaja

 

Tämä ilmoitus on julkipantu 02.09.2019 - 17.09.2019 ilmoitustaululle. 

« Takaisin