Myönnetyt rakennusluvat

keskiviikko 13.03.2019, 08:00

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.03.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Julkipanon viimeinen valituspäivä on 28.03.2019. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

41

Myönnetty

19-0040-R

Kempele, 244-401-0256-0043

 

 

Rakennuslupa

Rakennetaan kaksikerroksinen toimisto-varastorakennus sekä Padel-pelikenttä.

 

 

Hannu Paasovaara
rakennustarkastaja

 

Tämä ilmoitus on julkipantu 13.03.2019 - 28.03.2019 ilmoitustaululle. 

« Takaisin