Myönnetyt rakennusluvat

torstai 10.01.2019, 08:00

 

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.01.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Julkipanon viimeinen valituspäivä on 25.01.2019. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

1

Myönnetty

19-0001-M

Kempele, 244-401-0004-0572

 

 

Maisematyölupa  
Jalkapallokentän rakentaminen

 

 

Hannu Paasovaara
rakennustarkastaja

 

Tämä ilmoitus on julkipantu 10.01.2019 - 25.01.2019 ilmoitustaululle.

« Takaisin