Myönnetyt rakennusluvat

keskiviikko 05.12.2018, 08:00

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.12.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Julkipanon viimeinen valituspäivä on 21.12.2018. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

188

Myönnetty

18-0191-RJ

Kempele, 244-401-0020-0125

 

 

Jatkolupa

Jatkolupa rakennustöiden loppuunsaattamiseen rakennusluville 13-0187-R,   asuinrakennuksen vesikattomuutos ja kuistin laajennus ja

13-0188-R, talousrakennuksen rakentaminen.

 

190

Myönnetty

18-0193-R

Kempele, 244-401-0256-0044

 

 

Rakennuslupa

Tuotanto- ja  toimistorakennuksen, mainospylonien sekä jätekatoksen rakentaminen

 

 

Hannu Paasovaara
rakennustarkastaja

 

Tämä ilmoitus on julkipantu 05.12.2018 - 21.12.2018 ilmoitustaululle.

« Takaisin