Myönnetyt rakennusluvat

tiistai 27.11.2018, 08:00

 

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.11.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Julkipanon viimeinen valituspäivä on 12.12.2018. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

184

Myönnetty

18-0187-T

Kempele, 244-401-0217-0016

 

 

Toimenpidelupa

Katon peruskorjaus;   vesikatteen muuttaminen kermikatteesta peltikatteeksi.

 

 

Hannu Hanhela
rakennustarkastaja

 

Tämä ilmoitus on julkipantu 27.11.2018 - 12.12.2018 ilmoitustaululle.

« Takaisin