Myönnetyt rakennusluvat

perjantai 11.05.2018, 08:00

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.05.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Julkipanon viimeinen valituspäivä on 28.05.2018. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

66

Myönnetty

18-0068-P

Kempele, 244-401-0014-0615

 

 

Purkulupa

Asuinrakennuksen purkaminen

 

 

Hannu Hanhela
rakennustarkastaja

 

Tämä ilmoitus on julkipantu 11.05.2018 - 28.05.2018 ilmoitustaululle.

« Takaisin