Myönnetyt rakennusluvat

maanantai 12.02.2018, 12:03

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.02.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Julkipanon viimeinen valituspäivä on 27.02.2018. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

15

Myönnetty

18-0014-R

Kempele, 244-401-0878-0001

 

 

Rakennuslupa Varasto

 

 

Hannu Hanhela
rakennustarkastaja

 

Tämä ilmoitus on julkipantu 12.02.2018 - 27.02.2018 ilmoitustaululle.

« Takaisin