Myönnetyt rakennusluvat

torstai 11.01.2018, 08:00

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.01.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Julkipanon viimeinen valituspäivä on 26.01.2018. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

3

Myönnetty

18-0002-R

Kempele, 244-401-0018-0182

 

 

Rakennuslupa

Polttonesteen jakeluaseman mittarikatosten uusiminen ja uusi laitetila

 

 

Raili Kiviniitty Lupasihteeri

 

Tämä ilmoitus on julkipantu 11.01.2018 - 26.01.2018 ilmoitustaululle.

« Takaisin