Loukkotien kortteli 26116 tontti 1 / Asemakaavamuutoksen vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

keskiviikko 09.01.2019, 08:00

Loukkotien kortteli 26116 tontti 1 / Asemakaavamuutoksen vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta Linnakankaan asuinalueelle Loukkotien ympäristöön. Asemakaavan muutos korvaa suunnittelualueella nyt voimassa olevan asemakaavan.

Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen Linnakankaan tilasto- ja pienalueella (112/026) rajautuen lännessä Kokkokankaantielle ja pohjoisessa Loukkotielle. Asemakaavan muutos koskee korttelin 26116 tonttia 1.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia maatilojen tilakeskusten tontin (AM) muuttamista asumiseen. Kaavamuutoksella vastataan erillispientalo- ja asuinpientalotonttien (AO, AP) tarjontaan Linnakankaan alueella.

Asemakaavahankkeesta kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavamuutoksen luonnos ja siihen liittyvä selostus ovat nähtävänä 9.1.–8.2.2019 Kempeleen kirjastossa (os. Zeppelinintie 1) ja sähköisesti kunnan www-sivuilla

www.kempele.fi > Asuminen ja maankäyttö > Suunnitelmapankki > Asemakaavahankkeet > Loukkotien kortteli 26116 tontti 1.

OAS:sta voi antaa palautetta koko kaavaprosessin ajan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä ja kaava-asiakirjoja koskevat mielipiteet ja viranomaislausunnot tulee toimittaa viimeistään 8.2.2019 kirjallisesti osoitteeseen:

Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi

Lisätietoja:
kaavasuunnittelija Laura Felin
p. 040 4860 394 ja
kaavoittaja Kaija Muraja
p. 050 3163 769 tai
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kempele.fi

17.12.2018
Kunnanhallitus

« Takaisin