Linnakaarron itäpuolen asuinalueen asemakaavan laajennus - vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

keskiviikko 04.09.2019, 08:00

ASIANUMERO 580/10.02.03/2019


Linnakaarron itäpuolen asuinalueen asemaakaavan laajennus – Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt laatimaan Linnakaarron itäpuolen asemakaavan laajennusta ja asettaa kaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen Linnakankaan tilasto- ja pientilastoalueella (112/026) Linnakaarron itäpuolella. Asemakaavan laajennus koskee kiinteistöä 244-401-4-572. Suunnittelualue on noin 25 ha.

Hankkeesta kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 4.9.-4.10.2019 Kempeleen pääkirjastolla (os. Zeppelinintie 1) ja kunnan toimitiloissa Vihikari 10:ssä 2. kerroksen aulassa sekä tässä, pdf-tiedosto.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti: Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai s-postiosoitteeseen kirjaamo@kempele.fi

Linkki hankkeen sivuille https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/asemakaavahankkeet/linnakaarron-itapuoli-linnakangas.html

Lisätietoja:

Kaavasuunnittelija Laura Felin, p. 040 486 0394

Kaavoittaja Kaija Muraja, p.050 316 3769

etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

 

26.8.2019
Kunnanhallitus

 

« Takaisin