Kutsuntakuulutus

ma 27. syyskuuta 2021 08.00.00

Puolustusvoimat
Pohjois-Pohjanmaanja Kainuun aluetoimisto

Kutsuntakuulutus


Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2003 syntyneiden sekä muiden kääntöpuolella mainittujen asevelvollisten kutsunnat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston alueella vuonna 2021 seuraavassa järjestyksessä:

Kempele Aaa-Mäk ma 11.10.2021 klo 9.00 Kokkokankaan seurakuntakeskus, Kissaojantie 12
Kempele Mäl-Ööö ti 12.10.2021 klo 9.00 Kokkokankaan seurakuntakeskus, Kissaojantie 12
Erikseen määrätyt Aaa-Ööö ke 15.12.2021 klo 9.00 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto. Hiukanreitti 40, OULU 

PAIKALLA OLTAVA VIIMEISTÄÄN KELLO 08:45!

Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka:

- kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta;
- on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palveluskelpoisuudestaan ole viela erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai
- on määrätty tämän vuoden kutsuntaan uudelleen tarkastettavaksi.

Kutsunnanalalnen ei ole asevelvollinen, joka on saanut Suomen kansalaisuuden tai päätöksen kansalaisuudesta sinä vuonna, jona hän täyttää 18 vuotta tai sen vuoden jälkeen. Hänet voidaan kuitenkin määrätä muuhun aluetoimiston järjestämään tarkastukseen.


Läsnäolovelvolllsuus kutsunnassa
Kutsunnanalaisen tulee osallistua kutsuntatllalsuuteen henkilökohtaisesti, jollei häntä ole vapautettu läsnäolovelvollisuudesta.
Aluetoimisto voi vapauttaa henkilökohtaisesta läsnäolovelvollisuudesta kutsunnassa asevelvollisen,

- jolla on vaikea vamma tai sairaus;
- joka on osallistunut erikoisjoukkojen valintakokeeseen ja joka on määrätty palvelukseen; tai
- joka asuu ulkomailla ja on toimittanut lääkärinlausunnon tai muun luotettavan selvityksen, jonka perusteella hänen palveluskelpolsuutensa voidaan määrittää.

Kutsunnanalainen, joka ei ole osallistunut kutsuntatilaisuuteen laillisen esteen vuoksi, on velvollinen vällttömästi laillisen esteen lakattua näyttämään aluetoimistolle toteen esteensä. Jos kutsunnanalainen opiskelee kaukana kutsuntapalkkakunnalta tai hänellä on muu perusteltu syy, hän voi aluetoimiston suostumuksella osallistua muuhun saman vuoden kutsuntatilaisuuteen kuin siihen, johon hänen kutsuntakuulutuksen mukaan on osallistuttava.


Kutsunnanalainen velvoitetaan palveluskelpolsuuden selvittämiseksi osallistumaan kutsuntaa edeltävään terveystarkastukseen terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltuvassa paikassa kutsuntavuonna, jollei tarkastus ole tarpeeton aluetoimiston kutsunnanalaiselta tai muulta taholta kutsunnanalaisen palveluskelpoisuudesta saaman selvityksen tai asevelvollisen ulkomailla asumisen takia taikka muusta erityisestä syystä.


Kutsunnanalaisten on kutsuntatilaisuudessa valmistauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.
Asevelvollinen, joka oikeudettomasti jää määräaikaan saapumatta kutsuntaan tai poistuu tilaisuudesta ilman sotilasviranomaisen antamaa lupaa ennen kuin hänen asiansa on käsitelty on tuomittava poissaolosta kutsunnasta sakkoon (AsevL 119§).

Oulussa helmikuun 11. päivänä 2021

Aluetoimiston päällikkö Everstiluutnantti Vesa Värjyvirta

Kutsuntaupseeri Yliluutnantti Keijo Kallunki

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto

Hiukanreitti 40
PL 119
90101 OULU

pohjois-pohjanmaanjakainuunaluetoimisto@mil.fi

Kutsuntakuulutus 2021.pdf