Kuntavaalit Kempeleessä

ke 24. helmikuuta 2021 08.00.00

KUNTAVAALIT 2021 KEMPELEESSÄ


Kempeleen kunnassa 18. päivänä huhtikuuta 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan valtuustoon 39 valtuutettua ja heille varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2021 - 31.5.2025.


Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on toimitettava keskusvaalilautakunnalle 9.3.2021 klo 16.00 mennessä. Asiakirjoja vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Ansamaa 8.3. ja 9.3.2021 klo 12-16 välisenä aikana osoitteessa Vihikari 10, Kempele, puh. 050-3169691.


Ennakkoäänestys


Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 7.-13.4.2021 välisenä aikana. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.


Ennakkoäänestyspaikat ja ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:


Kauppakeskus Zeppelin, Zeppelinintie 1

7.-9.4. klo 9-20
10.4. klo 9-18
11.4. klo 12-18
12.-13.4. klo 9-20

Kirkonkylän koulu, Koulutie 4

7.-9.4. klo 9-20
10.-11.4. klo 9-18
12.-13.4. klo 9-20Laitosäänestykset


Laitoksissa toimitettavista ennakkoäänestyksistä ilmoitetaan ao. laitoksessa julkaistavalla kuulutuksella.


Kotiäänestys


Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava 6.4.2021 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumiset puhelimitse puh. 040-5465726 tai 040-1839793 tai kirjallisesti osoitteella: Keskusvaalilautakunta, PL 12, 90441 Kempele.Vaalipäivän 18.4.2021 äänestysalueet ja -paikat:


Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20.


Äänestysalue, äänestyspaikka ja osoite:

1. Ylikylä, Ylikylän koulu, Nerolantie 4
2. Kuntakeskus, Kirkonkylän koulu, Koulutie 4
3. Kirkonkylä, Kirkonkylän koulu, Koulutie 4
4. Kokkokangas, Linnakangastalo, Linnakaarto 20

Vaalimainonta


Vaalimainonta kunnan luvanvaraisilla alueilla tarkoitusta varten asetetuilla telineillä voidaan aloittaa 31.3.2021.

Kempeleessä 17.2.2021
Keskusvaalilautakunta