Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaava / Kaavarunkojen nähtäville asettaminen

ke 30. kesäkuuta 2021 08.00.00

Tekniset palvelut                                                                                     Ilmoitus
Kaavoitus                                                                                                 30.6.2021

244Dno-2021-593 (ent. 323/10.02.02/2019)


Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaava / Kaavarunkojen nähtäville asettaminen

Osayleiskaava koskee Sipolan (207/019), Niittyrannan (208/021) ja Sarkkirannan (102/008) tilastoalueita ja pienalueita sekä Keskustan (101) tilastoalueen Santamäen (007), Ollakan (006) ja Riihivainion (005) pienalueita. Suunnittelualue rajautuu etelässä ja lännessä Limingan sekä Oulun ja Kempeleen väliseen kuntarajaan, pohjoisessa Kempeleentiehen ja idässä Ketolanperäntien ja Rajakorventien välisiin peltoalueisiin.

Maankäyttö- ja rakentamislain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta asettaa osayleiskaavaa koskevat vaihtoehtoiset kaavarungot nähtäville kuulemista varten. Kaavarungot eivät ole vielä virallisia kaavaluonnoksia, vaan niiden tarkoituksena on auttaa suunnittelijoita ja päätöksentekijöitä hahmottamaan suunnittelun alkuvaiheessa millaisia vaikutuksia erilaisilla kaavaratkaisuilla voisi olla. Varsinainen kaavaluonnos, jonka pohjalta yleiskaavatyön suunnittelu etenee, muodostetaan vaihtoehdoista saadun palautteen ja vaikutusten arviointien perusteella.

Kaavarunkoihin voi tutustua karttapalvelussa Storymaps-tarinakartalla: https://storymaps.arcgis.com/stories/b214bd3427a2443aaeb7027d4a4cbf29 ja kaavarungoista voi antaa palautetta webropol-kyselyn https://link.webropolsurveys.com/S/B4A6D2C34914EDDE avulla, jolla selvitetään, millaiset maankäytön vaihtoehtoiset toteutustavat voisivat soveltua alueelle.

Kaavahanketta koskevat maankäytön vaihtoehdot VE1 ja VE2 sekä linkit niiden Storymaps-esittelyyn ja webropol-kyselyyn on nähtävillä 30.6. – 27.8.2021 kunnan nettisivuilla osoitteessa www.kempele.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset ja suunnitelmapankissa.

Hanketta koskevat mielipiteet pyydetään jättämään mieluiten webropol-kyselyn kautta.

Viranomaislausuntoja voi esittää kuulemisaikana myös tavalliseen tapaan kirjallisesti:
Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostitse kirjaamo@kempele.fi.

Lisätietoja voi pyytää sähköpostitse kaavoitus@kempele.fi tai puhelimitse kaavoittaja Kaija Muraja, p. 050 316 3769.

 

14.6.2021
Kempeleen kunnanhallitus