Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaava - kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

keskiviikko 28.08.2019, 08:00

Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaava – kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

Maankäyttö- ja rakentamislain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt laatimaan Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaavaa ja asettaa kaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Osayleiskaava koskee Sipolan (207/019), Niittyrannan (208/021) ja Sarkkirannan (102/008) tilastoalueita ja pienalueita sekä Keskustan (101) tilastoalueen Santamäen (007), Ollakan (006) ja Riihivainion (005) pienalueita. Suunnittelualue rajautuu etelässä ja lännessä Limingan sekä Oulun ja Kempeleen väliseen kuntarajaan, pohjoisessa Kempeleentiehen ja idässä Ketolanperäntien ja Rajakorventien välisiin peltoalueisiin.

Hankkeesta kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 28.8.-27.9.2019 Kempeleen kunnan sivustolla, kaavahankkeen omilla sivuilla osoitteessa https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/yleiskaavahankkeet/kempeleen-etelaisen-alueen-osayleiskaava.html, Kempeleen pääkirjastolla (os. Zeppelinintie 1) ja kunnan toimitiloissa Vihikari 10:ssä 2. kerroksen aulassa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, pdf.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti: Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai s-postiosoitteeseen kirjaamo@kempele.fi

 

Lisätietoja:

Kunnan kaavoittaja:
kaavoittaja Kaija Muraja, p.050 316 3769

Kaavaprosessi ja logistiikka-alue:
kaavasuunnittelija Ruusa Degerman,
p. 040 182 0509

Haja-asutusalueen rakentaminen: kaavasuunnittelija Laura Felin,
p. 040 486 0394

etunimi.sukunimi(at)kempele.fi


12.8.2019
Kunnanhallitus

« Takaisin