Kempeleen asemakaavan muutos, Vihiluodontien ja Mt 815 Lentokentäntien risteys, kortteli 23022 / Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

ke 30. kesäkuuta 2021 08.00.00

Tekniset palvelut                                                                                  Ilmoitus
Kaavoitus                                                                                              30.6.2021

244Dno-2021-730


Kempeleen asemakaavan muutos, Vihiluodontien ja Mt 815 Lentokentäntien risteys, kortteli 23022 / Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta Kempeleen Vihiluodon (113/023) tilasto- ja pienalueella Vihiluodontien ja Lentokentäntien risteykseen ja että asemakaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville kuulemista varten. Asemakaava laaditaan vaikutuksiltaan vähäisenä asemakaavana.

Asemakaavan muutos koskee korttelin 23022 tonttia 1 ja siihen liittyviä katu- ja liikennealueita. Suunnittelualueen laajuus on noin 1.95 ha. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa liikennejärjestelyt Vihiluodontien ja Lentokentäntien risteyksessä ”Mt 815 Lentokentäntien parantaminen välillä Pohjantie (vt4) –Hailuodontie (mt 816)” –hankkeen tie- ja rakennussuunnitelman mukaisesti.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä 30.6. – 27.8.2021 kunnan nettisivuilla osoitteessa www.kempele.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset ja suunnitelmapankissa. Aineistoon voi tutustua toimitilojen aukioloaikoina myös Kempeleen pääkirjastolla (Zeppelinintie 1) ja elokuussa ajanvarauksella kunnan toimitiloissa (Vihikari 10).

Hanketta koskevat lausunnot ja mielipiteet voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti: Kempeleen kunta,
Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele
tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kempele.fi.

Lisätietoja voi pyytää sähköpostitse kaavoitus@kempele.fi tai puhelimitse
kaavoittaja Kaija Muraja, p. 050 316 3769.

 

14.6.2021
Kempeleen kunnanhallitus