Kempeleen asemakaavan muutos Pirilän alueelle, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

ke 30. joulukuuta 2020 08.00.00

ASIANUMERO 1637/10.02.03/2020


Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta ja laajennusta Keskustan tilastoalueella (101) Ollilan pienalueelle (001) ja asettaa kaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Asemakaavaprosessissa tutkitaan Piriläntien varren maatalousalueiden muuttamista asuntorakentamista varten, Pirilän alueen käyttötarkoitusta sekä osayleiskaavan mukaisen uuden katu- ja pyörätieyhteyden osoittamista Eteläsuomentieltä Piriläntielle.


Asemakaavan muutos sijoittuu pääosin Piriläntien, Kirkkopolun, Hovintien, Tuomitien ja Kiiesmetsän rajaamalle alueelle. Asemakaavan muutos koskee Ollilan kortteleita1020 ja 1036 sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalous-, katu- ja viheralueita. Kaavarajaus tarkentuu kaavaprosessin kuluessa.


Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 30.12.2020 – 29.1.2021 kunnan nettisivuilla Pirilän asemakaavahankkeen sivuilla tai kunnan toimitiloissa (Vihikari 10) varaamalla aika kaavoituksen sähköpostiosoitteesta kaavoitus@kempele.fi.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet ja lausunnot voi esittää kuulemisaikana 30.12.2020 – 29.1.2021 kirjallisesti:
sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)kempele.fi tai postitse osoitteella Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele

Lisätietoja: kaavoittaja Kaija Muraja p. 050 316 3769 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)kempele.fi tai kaavoitus(at)kempele.fi


16.12.2020
Kempeleen kunnanhallitus