Kempeleen asemakaavan muutos Pirilän alueelle / kaavarunkojen nähtäville asettaminen

ke 30. kesäkuuta 2021 08.00.00

Tekniset palvelut                                                                  Ilmoitus
Kaavoitus                                                                               30.6.2021

244Dno-2021-46 (ent. 1637/10.02.03/2020)


Kempeleen asemakaavan muutos Pirilän alueelle /
kaavarunkojen nähtäville asettaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on asettanut nähtäville Pirilän aluetta koskevat kaavarungot Keskustan tilastoalueella (101) Ollilan pienalueelle (001). Asemakaavaprosessissa tutkitaan Piriläntien varren maatalousalueiden muuttamista asuntorakentamiseen, Pirilän alueen käyttötarkoitusta sekä osayleiskaavan mukaisen uuden katu- ja pyörätieyhteyden osoittamista Eteläsuomentieltä Piriläntielle.

Asemakaavan muutos sijoittuu pääosin Piriläntien, Kirkkopolun, Hovintien, Tuomitien ja Kiiesmetsän rajaamalle alueelle. Asemakaavan muutos koskee Ollilan kortteleita 1020 ja 1036 sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalous-, katu- ja viheralueita. Kaavarajaus tarkentuu kaavaprosessin kuluessa.

Kaavahanketta koskevat kaavarungot, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä 30.6. – 27.8.2021 kunnan nettisivuilla osoitteessa www.kempele.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset ja suunnitelmapankissa. Aineistoon voi tutustua toimitilojen aukioloaikoina myös Kempeleen pääkirjastolla (Zeppelinintie 1) ja  elokuussa ajanvarauksella kunnan toimitiloissa (Vihikari 10).

Hanketta koskevat lausunnot ja mielipiteet voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti:
Kempeleen kunta,
Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kempele.fi.

Lisätietoja voi pyytää sähköpostitse kaavoitus@kempele.fi tai puhelimitse
kaavoittaja Kaija Muraja, p. 050 316 3769 tai kaavasuunnittelija Suvi Jänkälä, p. 040 5452 383.

 

14.6.2021
Kempeleen kunnanhallitus