Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus, Zeniitin alue, ehdotusvaiheen kuuleminen

ke 30. kesäkuuta 2021 08.00.00

Tekniset palvelut                                                                      Ilmoitus
Kaavoitus                                                                                  15.6.2021244Dno-2021-53 (201/10.02.03/2015)

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus, Zeniitin alue, ehdotusvaiheen kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta asettaa Zeniitin alueen ja Linnakaarron länsipuolen asuinalueiden asemakaavan muutosta ja laajennusta koskevan ehdotusvaiheen aineiston julkisesti nähtäville.

Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen Linnakankaan tilasto- ja pienalueilla (112/026 ja 112/027) Kempeleen ja Oulun kuntarajan eteläpuolella. Suunnittelualue rajautuu valtatiehen 4, Ouluntullintiehen, Linnakaarto-katuun ja Kuusirinteen asuinalueeseen. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 26247−26255 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita.  Laajennus koskee kiinteistöjä 244-401-2-44, 401-4-486, 401-4-634, 401-21-29, 401-21-30, 401-33-39, 401-33-42, 401-33-47 ja 401-182-0 ja 896-4-1. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 127 ha.

Kaavahanketta koskeva ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä 30.6. – 27.8.2021
kunnan nettisivuilla osoitteessa www.kempele.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset ja suunnitelmapankissa. Kaavaan voi tutustua aukioloaikoina Kempeleen pääkirjastolla Zeppelinintie 1 tai elokuussa kunnan toimitiloissa Vihikari 10 ajanvarauksella.

Hanketta koskevat lausunnot ja muistutukset tulee esittää kuulemisaikana kirjallisesti:
Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)kempele.fi.

Lisätietoja:
kaavoittaja Kaija Muraja, p. 050 316 3769 tai sähköpostitse kaavoitus(at)kempele.fi. Asioiminen ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, tapaamisista tulee sopia etukäteen.

14.6.2021
Kempeleen kunnanhallitus