Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin laajennuksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

keskiviikko 05.02.2020, 08:00

ASIANUMERO 852/10.02.03/2019


Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus
Zatelliitin laajennuksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen


Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta ja laajennusta Keskustan tilastoalueen (101) pienalueelle Ristisuo (003) ja asettaa kaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Asemakaavaprosessissa tutkitaan Zatelliitin laajan kauppatontin käyttöä, Komeetantien pohjoispuoleisen työpaikka-alueen laajentamista länteen sekä Zatelliitintien länsipuolen maankäyttöä kunnan omistamilla mailla.
Asemakaavan muutos ja laajennus sijoittuu Zatelliitin eritasoliittymän kohdalla moottoritien ja rautatien väliselle alueelle. Asemakaavan muutoksen kohteena ovat Ristisuon korttelit 3050, 3052, 3053, 3054 ja 3055 sekä niihin liittyvät katu-, viher- ja maatalousalueet. Asemakaavan laajennus sijoittuu tilojen RN:o 5:319, 14:374, 14:0496, 14:596, 33:12, 33:14, 33:107, 33:116, 33:117, 33:118, 33:119, 33:120, 33:121, 33:122, 256:44, 256:46, 256:47, 256:48, 256:49, 256:50, 256:51, 256:52, 256:53, 256:54, 256:55, 256:56, 256:57, 256:58, 256:59.
Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 5.2. – 6.3.2020 kunnan nettisivuilla www.kempele.fi > Asuminen ja maankäyttö > Suunnitelmapankki > Asemakaavahankkeet > Zatelliitin laajennus. Asiakirjat ovat nähtävillä myös Kempeleen pääkirjastolla (os. Zeppeliinintie 1) ja kunnan toimitiloissa (os. Vihikari 10).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet ja lausunnot voi esittää kuulemisaikana 5.2. – 6.3.2020 kirjallisesti:
Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)kempele.fi.

Lisätietoja: kaavoittaja Kaija Muraja p. 050 316 3769 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)kempele.fi tai kaavoitus(at)kempele.fi


27.1.2020
Kempeleen kunnanhallitus

« Takaisin