Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Metsärinteen asuinalueen laajennuksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

ke 17. maaliskuuta 2021 08.00.00

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Metsärinteen asuinalueen laajennuksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

224Dno-2021-306

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta ja laajennusta Ylikylän tilastoalueen pienalueella Haapamaa (105/017) sekä Ketolanperän tilastoalueen pienalueella Ketolanperä (206/018). Asemakaavan muutos ja laajennus sijoittuu Hovimetsäntien ja Ketolanperäntien väliselle alueelle. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 17070-17073 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita.
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on jatkaa Hovimetsäntietä Ketolanperäntiehen asti, ja laatia siihen tukeutuvalle alueelle asemakaava. Lisäksi tavoitteena on selvittää Hakolankujan ja Keinäsentien rakennettujen alueiden tiivistämisen ja kunnallistekniikan kehittämisen edellytyksiä. Selvitysten pohjalta määritellään tarkoituksenmukainen ja yhtenäinen alue, jolle asemakaavaa muutetaan ja laajennetaan. Kaava-alueen rajaus tarkentuu asemakaavaprosessin kuluessa.


Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 17.3. - 16.4.2021 kunnan nettisivuilla osoitteessa https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki.html. OAS on nähtävillä myös kunnan toimitiloissa Vihikari 10 ajanvarauksella. Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa Kempeleen kuntaan koko kaavoitusprosessin ajan: Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kempele.fi.


Lisätietoja voi pyytää sähköpostitse kaavoitus@kempele.fi tai puhelimitse:
kaavasuunnittelija Juha Auno, p. 0401820509
kaavoittaja Kaija Muraja, p. 0503163769.
Asioiminen ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, tapaamisista tulee sopia etukäteen.

8.3.2021
Kempeleen kunnanhallitus