Kempeleen asemakaavan muutoksen vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen / Sarkkiranta, kortteli 8093

keskiviikko 12.06.2019, 08:00

ASIANUMERO 1320/10.02.03/2018


SARKKIRANTA, KORTTELI 8093
KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULO JA VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta Kempeleen Sarkkirannan kortteliin 8093, tontille 6.

 Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen Sarkkirannan tilasto- ja pienalueella (102/008) rajautuen asemakaavan korttelin 8093 länsiosaan ja tontteihin 7–10 Hahtorannantien, Kauratien ja Juhonpolun välisellä alueella. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia AM-tontin muuttamista erillispientalojen korttelialueeksi. Kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan kiinteistöllä 244-401-348 sijaitsevan Välitalon tilan pihapiirin suojelemista asemakaavalla.

Kaavahankkeesta kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutoksen luonnos ja selostusluonnos ovat nähtävänä Kempeleen kunnan ilmoitustaululla (Vihikari 10) ja Kempeleen kirjastolla (Zeppelinintie 1) 12.6.-23.8.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta koko kaavaprosessin ajan. Kaavaluonnos ja siihen liittyvät asiakirjat ovat sähköisesti nähtävillä Kempeleen kunnan nettisivuilla www.kempele.fi > Asuminen ja maankäyttö > Suunnitelmapankki > Asemakaavahankkeet > Sarkkiranta, kortteli 8093.

Kaavaluonnosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevia mielipiteitä voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti: Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi.

Lisätietoja: kaavoittaja Kaija Muraja, p. 050 3163 769 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)kempele.fi.

 27.5.2019

Kunnanhallitus  

« Takaisin