Kempeleen asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen, Sarkkiranta, kortteli 8093

keskiviikko 05.02.2020, 08:00

ASIANUMERO 1023/10.02.03/2018
SARKKIRANTA, KORTTELI 8093


KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta asettaa nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten asemakaavan muutoksen Kempeleen Sarkkirannan kortteliin 8093, tontille 6.

 

Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen Sarkkirannan tilasto- ja pienalueella (102/008) rajautuen asemakaavan korttelin 8093 länsiosaan ja tontteihin 7–10 Hahtorannantien, Kauratien ja Juhonpolun välisellä alueella. Asemakaavamuutoksessa osoitetaan AM-tontille uusi käyttötarkoitus erillis- ja asuinpientalojen korttelialueina ja esitetään kiinteistöllä 244-401-348 sijaitsevan Välitalon tilan pihapiirin ja vanhimpien rakennusten suojelemista asemakaavalla.

 

Kaavahanketta koskeva ehdotusvaiheen aineisto on nähtävänä Kempeleen kunnan ilmoitustaululla (Vihikari 10) ja Kempeleen kirjastolla (Zeppelinintie 1) 5.2. - 6.3.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta koko kaavaprosessin ajan. Kaavaluonnos ja siihen liittyvät asiakirjat ovat sähköisesti nähtävillä Kempeleen kunnan nettisivuilla www.kempele.fi > Asuminen ja maankäyttö > Suunnitelmapankki > Asemakaavahankkeet > Sarkkiranta, kortteli 8093.

 

Asemakaavaehdotusta koskevat muistutukset ja viranomaislausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti: Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi.

 

Lisätietoja: kaavoittaja Kaija Muraja, p. 050 3163 769 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)kempele.fi.

 

27.1.2020

Kunnanhallitus  

« Takaisin