Kempeleen asemakaavan laajennus, Linnakaarron itäpuolen asuinalue, ehdotusvaiheen kuuleminen

ke 24. maaliskuuta 2021 08.00.00

Kempeleen asemakaavan laajennus, Linnakaarron itäpuolen asuinalue, ehdotusvaiheen kuuleminen

224Dno-2021-43

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta asettaa Linnakaarron itäpuolen asuinalueiden asemakaavan laajennusta koskevan ehdotusvaiheen aineiston nähtäville.

Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen Linnakankaan tilasto- ja pienalueella (112/026) Linnakaarron itäpuolella. Asemakaavan laajennus koskee kiinteistöä 244-401-4-634. Suunnittelualue on noin 25 ha. Asemakaavalla muodostuu asumisen kortteleita, palvelukortteli sekä niihin liittyviä viher- ja katualueita.

Kaavahanketta koskeva ehdotusvaiheen aineisto on virallisesti nähtävillä 24.3. - 23.4.2021
kunnan nettisivuilla osoitteessa www.kempele.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset ja suunnitelmapankissa. Kaavaan voi tutustua kunnan toimitiloissa, Vihikari 10, ajanvarauksella.  

Hanketta koskevat lausunnot ja muistutukset tulee esittää kuulemisaikana kirjallisesti:
Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kempele.fi.

Lisätietoja:
kaavoittaja Kaija Muraja,
p.050 316 3769,
tai sähköpostitse kaavoitus@kempele.fi.

Asioiminen ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, tapaamisista tulee sopia etukäteen.

8.3.2021
Kempeleen kunnanhallitus