Ilmoitus Kotipesän leikkipuiston ympäristösuunnitelman asettamisesta julkisesti nähtäville

ke 22. kesäkuuta 2022 08.00.00

ILMOITUS KOTIPESÄN LEIKKIPUISTON YMPÄRISTÖSUUNNITELMAN ASETTAMISESTA JULKISESTI NÄHTÄVILLE

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 46 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Keskustan alueella sijaitseva Kotipesänleikkipuiston ympäristösuunnitelmaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ajaksi 22.6-6.7.2022.


Ympäristösuunnitelma on nähtäville kunnan Internet-sivuilla osoitteessa:
https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/puistot-ja-yleisten-alueiden-suunnitelmat.html

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotusta koskien tulee tehdä ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjallisesti:
Kempeleen kunta,
PL 12, 90441 Kempele
tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kempele.fi

Lisätietoja suunnitelmasta antaa kunnanpuutarhuri Paula Taskila, puh. 050 3169 669.

Kempeleen kunta
Tekniset palvelut