Ilmoitus Honkasen palvelualueen liikennejärjestelyiden katusuunnitelmien nähtäville asettamisesta

maanantai 16.04.2018, 08:00

ILMOITUS HONKASEN PALVELUALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYIDEN KATUSUUNNITELMIEN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA

Honkasen ja Ylikylän palvelukeskittymän liikennejärjestelyiden parantamiseksi on laadittu katusuunnitelmat. Suunnitelmat koskevat Lehmikentäntietä, Ketolanperäntietä, Myllytietä, Ohukaistietä ja Honkasentietä sekä niihin liittyviä jalankulku- japyöräteitä.Katusuunnitelmaehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville ajaksi 16.4.-2.5.2018 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti.

Katusuunnitelmissa esitetään:

- Ketolanperäntieltä Honkasentielle kääntymiskaistat
- Honkasentien ja Kitulankujan liittymän korottamista
- Ketolanperäntien linja-autopysäkkiä ”Zeppelin P” siirrettäväksi Lehmikentäntien eteläpuolelle
- Lehmikentäntieltä Ketolaperäntielle pohjoisen suuntaan vapaata oikeallekääntymiskaistaa
- Lehmikentäntien ja Myllytien T-liittymän muuttamista kiertoliittymäksi
- Myllytien ja Ohukaistien leventämistä ja tonttiliittymien muutoksia sekä Ohukaistien ja Kokkokankaantien liittymän muuttamista suojatiesaarekkeelliseksi liittymäksi
- Yllä mainittujen katuosuuksien perusparantamista

Katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla Asemantie 1:ssä sekä kunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/tie-ja-katusuunnitelmat.html. Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksia koskien tulee tehdä ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjaamoon.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankka, puh. 050 4636 502.

Kempeleen kunta

Tekniset palvelut

« Takaisin