Ilmoitus asemakaavan voimaantulosta Pirilän alueelle

ke 3. toukokuuta 2023 09.00.00

 

Kempeleen valtuusto on hyväksynyt 13.3.2023 § 11 asemakaavan muutoksen Pirilän alueelle. Kaavamuutos koskee Keskusta/Ollila, Kirkonseutu (101/001, 009) ja Hakamaa/Paituri (103/012) tilasto- ja pienalueilla kortteleita 1020, 1036 ja 1051 sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalous-, katu- ja viheralueita.

Koska päätöksestä ei ole määräaikana valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, kaava astuu voimaan tällä kuulutuksella.

 

Kempeleessä 3.5.2023

Kaavoittaja Kaija Muraja