Ilmoitus asemakaavan voimaantulosta

ke 22. kesäkuuta 2022 08.00.00

ASEMAKAAVOITUS

Ilmoitus asemakaavan voimaantulosta

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 2.5.2022 § 30 Kempeleen asemakaavan muutoksen, joka koskee Hakamaan tilastoalueen Paiturin pienalueen (103/012) korttelin 12002 tontteja 19-21 ja korttelin 12003 tontteja 5 ja 10-16 sekä niihin liittyviä Paiturintien ja Patokujan katualueita.

Asemakaavalla muodostuvat korttelin 12002 tontit 28-30 ja korttelin 12003 tontit 19-25 sekä Patokujan katualueen laajennus.

Koska päätöksestä ei ole valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, kaava astuu voimaan tällä kuulutuksella.

22.6.2022

Kunnanhallitus