Ilmoitus asemakaavan voimaantulosta

ke 5. tammikuuta 2022 08.00.00


Asemakaavan voimaantulo


Kempeleen kunnanhallitus on hyväksynyt 15.11.2021 § 399 Vihiluodontien ja Lentokentäntien risteyksessä sijaitsevaa korttelia 23022 ja siihen liittyviä katu- ja liikennealueita koskevan vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavamuutoksen.


Koska päätöksestä ei ole valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, kaava astuu voimaan tällä kuulutuksella.


5.1.2022
Kempeleen kunta