Ilmoitus asemakaavan voimaantulosta

ke 24. maaliskuuta 2021 08.00.00

ASEMAKAAVOITUS


Ilmoitus asemakaavan voimaantulosta

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 1.2.2021 § 3 Zatelliitin aluetta koskevan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavahanke sijoittuu Keskusta/Ristisuo (101/003) sekä pieneltä osin Keskusta/Asemanseutu (101/002) ja Väärälänperä/Väärälänperä (210/024) tilasto- ja pienalueille.


Asemakaavan muutos koskee Asemanseudun korttelia 2207, Ristisuon kortteleita 3050-3055 ja niihin liittyviä katu-, viher-, maatalous- ja rautatiealueita. Asemakaavan laajennus sijoittuu tilojen RN:o 14:374, 14:496, 14:596, 33:107, 33:112 ja 256:44 alueille.


Koska päätöksestä ei ole valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, kaava astuu voimaan tällä kuulutuksella.


24.3.2021