Ilmoitus asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisesta

ke 16. syyskuuta 2020 08.00.00

Ilmoitus asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisesta


ASIANUMERO 1751/10.02.03/2018
Kempeleen asemakaavan muutos / Kortteli 2009, Niemeläntie / valmisteluvaiheen kuuleminen

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että asemakaavan muutos asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen Keskustan tilastoalueen (101) pienalueella Asemanseutu (002). Asemakaavan muutos sijoittuu Eteläsuomentien, Niemeläntien, Rautiontien ja Martinkujan ympäröimälle alueelle, jolla sijaitsee erillispientalojen (AO) kortteli 2009 sekä viheralue (VP).

Kaavahanketta koskeva valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä 16.9. – 16.10.2020 Kempeleen kunnan nettisivuilla https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/asemakaavahankkeet/asemanseutu-kortteli-2009-niemelantie.html, kunnan toimitiloissa (os. Vihikari 10) sekä Kempeleen pääkirjastolla (Zeppeliinintie 1) toimitilojen aukioloaikoina.


Kaava-asiakirjoja koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti osoitteella:

Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kempele.fi

 

Lisätietoa:

Kaavoittaja Kaija Muraja p. 050 316 3769 tai kaija.muraja@kempele.fi

Kaavasuunnittelija Juha Auno p. 040 182 0509 tai juha.auno@kempele.fi

 

Asioiminen ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, tapaamisista tulee sopia etukäteen.

11.9.2020

Kempeleen kunnanhallitus