Ely-keskuksen kuulutus / Maantien 816 (Kempeleentie) liikennejärjestelyt välillä Eteläsuomentie - Ollilantie, Kempele

ke 16. marraskuuta 2022 08.00.00

 

 

ILMOITUS TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN KUULUTUKSESTA

 

Maantien 816 (Kempeleentie) liikennejärjestelyt välillä Eteläsuomentie – Ollilantie, Kempele

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymistä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

Kuulutus julkaistaan 16.11.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

 

Kuulutus on nähtävillä 16.11.2022 – 23.12.2022 välisen ajan.

 

Lisätietoja antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Ari Kuotesaho, puhelin 0295 038 259 ja etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.