Asemakaavan muutos, Ollila, Hallikujan kortteli 1052, 2. ehdotusvaiheen kuuleminen

keskiviikko 07.02.2018, 08:00

Kempeleen asemakaavan muutos, Ollila, Hallikujan kortteli 1052, 2. ehdotusvaiheen kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että asemakaavan muutos asetetaan julkisesti nähtäville 2. ehdotusvaiheen kuulemista varten. Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen keskustan tilastoalueen (101) Ollilan pienalueella (001). Asemakaavan muutos koskee kortteleiden 1026 ja 1027 pohjoispuolista viheraluetta ja kevyenliikenteen alueen osaa sekä korttelin 1024 itä- ja pohjoispuolista viheraluetta.

Kaava-aineisto on nähtävänä Kempeleen kunnan teknisten palveluiden ilmoitustaululla Asemantie 1 sekä kunnan nettisivuilla: https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/asemakaavahankkeet/ollila-hallikujan-kortteli-1052

Kaavaehdotusta koskevat muistutukset ja viranomaislausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana 7.2. – 8.3.2018 kirjallisesti osoitteeseen:
Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)kempele.fi.

Lisätietoja: kaavoittaja Kaija Muraja, p. 050 316 3769, kaija.muraja(at)kempele.fi

29.1. 2018

Kempeleen kunnanhallitus

« Takaisin