Asemakaavan muutos, laajennus ja ehdotus / Vihiluodon yritysalue

keskiviikko 07.02.2018, 08:00

Kempeleen asemakaavan muutos, laajennus ja ehdotus / Vihiluodon yritysalue

VIHILUOTO / Vihiluoto (113 / 023)

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Vihiluodon yritysalueen asemakaavan muutosta, laajennusta ja osittaista kumoamista koskeva ehdotus asetetaan nähtäville kuulemista varten. Asemakaavan muutos koskee Vihiluodon osa-alueen kortteleita 2322, 2324-2328 sekä niihin liittyviä puisto-, erityis-, liikenne -, katu ja kevyenliikenteen alueita. Asemakaavan laajennus koskee Vihiluodon osa-alueella tiloja RN:o 2:152 ja 2:131. Lisäksi laajennus koskee Lentokentäntien (Mt 815 ) liikennealuetta. Asemakaavan kumoaminen koskee osittain kortteleita 2327 ja 2328 sekä niihin liittyviä puisto-, kevyenliikenteen- ja liikennealuetta. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Vihiluodon osa-alueen korttelit 23020-23026 ja 23029 sekä erityis-, puisto-, katu ja liikennealuetta.

Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Lentokentäntiehen (mt 815), idässä Vihiluodontiehen ja lännessä Kempeleen kunnan ja Oulun kaupungin väliseen rajaan. Nyt nähtäville asetettavassa asemakaavan muutosta, laajennusta ja osittaista kumoamista koskevassa ehdotuksessa mahdollistetaan Vihiluodon yritysalueen voimassa olevassa asemakaavassa osoitettujen yritystonttien luovuttaminen ilman, että aiheutetaan haittaa yleis- ja maakuntakaavassa osoitetun Lentokentäntien ohikulkuvarauksen toteuttamiselle. Nähtävillä 12.4.–14.5.2017 olleesta luonnoksesta poiketen tien aluevarausta ei ole osoitettu asemakaavaehdotuksessa, vaan voimassa oleva asemakaava kumotaan siltä osin ja kaavamääräyksiä on tarkennettu luonnoksesta saadun palautteen perusteella.

Kaava-aineisto löytyy Kempeleen kunnan nettisivuilta www.kempele.fi » Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Suunnitelmapankki » Asemakaavahankkeet » Vihiluoto, Lentokentäntie

Kaavaehdotus on lisäksi nähtävänä Kempeleen kunnantalolla 7.2. - 8.3.2018 osoitteessa Asemantie 1. Kaava-asiakirjoja koskevat muistutukset ja viranomaislausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti osoitteella:

Kempeleen kunta
Ympäristöpalvelut / Kaavoitus
PL 12, 90441 Kempele
tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)kempele.fi.

Lisätietoja:

- kaavoittaja Kaija Muraja (p.050 316 3769)
- kaavasuunnittelija Ruusa Degerman (p.040 182 0509)

29.1.2018

Kempeleen kunnanhallitus

« Takaisin