Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Asemakaavan muutos ja laajennus, Zatelliitin yritysalue, valmisteluvaiheen kuuleminen

keskiviikko 03.06.2020, 08:00

Ilmoitus asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisesta:


ASIANUMERO 852/10.02.03/2019

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus, Zatelliitin yritysalue, valmisteluvaiheen kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että asemakaavan muutos ja laajennus asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Asemakaavahanke sijoittuu Zatelliitin eritasoliittymän kohdalla moottoritien ja rautatien väliselle alueelle. Asemakaavaprosessissa tutkitaan Zatelliitin laajan kauppatontin käyttöä, Komeetantien pohjoispuoleisen työpaikka-alueen laajentamista länteen sekä Zatelliitintien länsipuolen maankäyttöä kunnan omistamilla mailla.

Kaavahanke sijoittuu Keskusta/Ristisuo (101/003) sekä pieneltä osin Keskusta/Asemanseutu (101/002) ja Väärälänperä/Väärälänperä (210/024) tilasto- ja pienalueille. Asemakaavan muutos koskee Asemanseudun korttelia 2207, Ristisuon kortteleita 3050-3055 ja niihin liittyviä katu-, viher-, rautatie- sekä maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavan laajennus sijoittuu tilojen RN:o 14:374, 14:496, 14:596, 33:107 ja 256:44 alueille. Asemakaavalla muodostuvat uudet korttelit 3056-3059 sekä niihin liityviä katu-, viher- ja maatalousalueita.

Kaavahanketta koskeva valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä 3.6. – 7.8.2020 kunnan nettisivuilla https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/asemakaavahankkeet/zatelliitin-laajennus.html, Kempeleen pääkirjastolla (os. Zeppeliinintie 1) ja kunnan toimitiloissa (os. Vihikari 10) toimitilojen aukioloaikoina. 


Kaava-asiakirjoja koskevat mielipiteet ja viranomaislausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti osoitteella:

Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)kempele.fi

Lisätietoja:
kaavoittaja Kaija Muraja
p. 050 316 3769 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)kempele.fi tai kaavoitus(at)kempele.fi. Asioiminen ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, tapaamisista tulee sopia etukäteen.

25.5.2020
Kempeleen kunnanhallitus

 

« Takaisin