Aluevaalit 2022 Kempeleessä

ke 15. joulukuuta 2021 08.00.00

ALUEVAALIT 2022 KEMPELEESSÄ

Tammikuun aluevaaleissa äänestäjät valitsevat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle aluevaltuuston, johon tulee 79 jäsentä. Aluevaaleissa vaalipiirinä on koko hyvinvointialue, eli äänestäjät voivat äänestää ketä vain Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ehdokasta.
Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää terveyden- ja sosiaalihuollon sekä pelastustoimen palvelut koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella vuoden 2023 alusta lähtien. Niin sanottuun POP-hyvinvointialueeseen kuuluvat kaikki Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 30 kuntaa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto.


Ennakkoäänestys

Aluevaalien ennakkoäänestys toimitetaan 12.-18.1.2022 välisenä aikana. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.


Ennakkoäänestyspaikat ja ennakkoäänestysajat:

Kauppakeskus Zeppelin, Zeppelinintie 1 ja Kirkonkylän koulu, Koulutie 4

12.-14.1.2022 klo 9-20
15.1. 2022 klo 9-18
16.1.2022 klo 12-18
17.-18.1. klo 9-20


Laitosäänestykset
Laitosäänestys suoritetaan ennakkoäänestyksen ajankohtana seuraavissa laitoksissa: Terveyskeskussairaala, Hovilakoti, Cajanuskoti, Willa Lupiini, Pieni Pelakuu, Kotoisinkoti Linnakangas ja Attendo Punahilkka. Laitosäänestykseen ei tarvitse ilmoittautua. Ajankohdasta ilmoitetaan ko. laitoksissa julkaistavalla kuulutuksella.


Kotiäänestys
Kotiäänestys järjestetään henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua. Äänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse, osoite: Kempeleen kunnan keskusvaalilautakunta, PL 12, 90441 Kempele. Ilmoittautumiset puhelimitse puh. 040-5465726 tai 040-1839793. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään tiistaina 11.1.2022 kello 16 mennessä. Ilmoittautumnen kotiäänestykseen, pdf-tiedosto.

Vaalipäivän äänestysalueet ja -paikat
Vaalipäivänä 23.1.2022 äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20.

Äänestysalue, äänestyspaikka ja osoite:

1. Ylikylä, Ylikylän koulu, Nerolantie 4
2. Kuntakeskus, Kirkonkylän koulu, Koulutie 4
3. Kirkonkylä, Kirkonkylän koulu, Koulutie 4
4. Kokkokangas, Linnakangastalo, Linnakaarto 20


Vaalimainonta
Vaalimainonta kunnan luvanvaraisilla alueilla tarkoitusta varten asetetuilla telineillä voidaan aloittaa 5.1.2022.


Kempeleessä 9.12.2021
Keskusvaalilautakunta