Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Tiedote koronavirusepidemiasta 5.5.2020 klo 12.00

tiistai 05.05.2020, 12:00

KORONAVIRUSEPIDEMIA

Suomessa on meneillään koronavirusepidemia. WHO on määritellyt koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman tartuntatautiepidemian pandemiaksi. Koronatilanne elää jatkuvasti, joten kehotamme seuraamaan mm. valtioneuvoston verkkosivuja, THL:n verkkosivuja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivuja sekä kunnan eri tiedotuskanavia (nettisivut, some), joita päivitetään aktiivisesti. Kaiken infotulvan ja huhujen pyörteessä on hyvä säilyttää rauhallisuus ja maltti, ja luottaa terveydenhuollon ammattilaisten ja eri viranomaisten ohjaukseen ja työhön.

www.valtioneuvosto.fi
www.thl.fi
www.ppshp.fi
www.kempele.fi

Suomen valtioneuvosto on antanut ma 16.3.2020 ohjeistuksen ja linjaukset Suomen kunnissa noudatettavaksi.
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

Hallitus on päättänyt, että 16.3. annettuja poikkeusoloihin liittyviä toimia jatketaan 13.5.2020 saakka

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitusten purkaminen 14.5. alkaen (hallituksen linjaus 29.4.)

 • Varhaiskasvatus ja perusopetus
  • Perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain mukaiseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen palataan 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja porrastetusti. OKM ja THL ovat ohjeistaneet 4.5. rajoitusten purkamisen käytännönjärjestelyistä kuntia: https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.pdf
  • Kouluruokailun poikkeuksellinen annospakkausjakelu päättyy 14.5 alkaen, ja siirrytään normaaliin kouluruokailuun ministeriön suositukset käytännönjärjestelyissä huomioiden.
  • Koulukuljetuksissa siirrytään normaaliin 14.5. alkaen
  • Niille kunnan varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheille, jotka hoitavat lapsensa kotona, hyvitetään yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa kestänyt poissaolo 31.5.2020 saakka. Jos perhe hoitaa siis lapsensa kotona koko toukokuun, kuukausi on edelleen maksuton.
  • Varhaiskasvatus ja koulut tiedottavat käytännön järjestelyistä suoraan koteja käytössä olevien eri tiedotuskanavien (Muksunetti, Wilma) kautta.

Muiden rajoitustoimien vaiheittainen purkaminen (hallituksen linjaukset 4.5.)

 • Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulut ja vapaa sivistystyö
  • Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Sen jälkeen 14.5. alkaen edellä mainittujen oppilaitosten tilojen käyttöä opetukseen hallitaan tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.
  • Kempeleen lukio jatkaa etäopetusta lukukauden loppuun. Myös ammatillinen koulutus (OSAO) jatkaa pääosin etäopetuksessa toukokuun loppuun saakka.
 • Taiteen perusopetus
  • Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5. asti, jonka jälkeen näiden oppilaitosten tilat avataan lähiopetukselle.
 • Rajaliikenne
  • Rajaliikenteen säädösperusteisia rajoituksia puretaan 14.5.2020 alkaen niin, että sallitaan Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä pysyvään työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne.
 • Vapaa-ajan matkustaminen
  • Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella, ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin. Sisäministeriö laatii tarkemman ohjeistuksen rajaliikenteen asteittaisesta avaamisesta. Suomi pitää tärkeänä, että rajaliikenteen rajoitusten purkutoimia koordinoidaan EU-tasolla.
 • Ravitsemusliikkeiden avaaminen
  • Ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloitetaan 1.6.2020 edellyttäen, että nyt tehtävien rajoitusten purkamisen vaikutukset ja myöhempi yleinen epidemiologinen tilannearvio sitä tukevat. Tämä edellyttää lainsäädännön muokkaamista siten, että toiminnalle voidaan asettaa esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia. Lainsäädäntöehdotukset tuodaan hallituksen käsittelyyn viimeistään 13.5.2020.
 • Ulkoharrastukset
  • Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen.
 • Urheilukilpailut ja -sarjat
  • Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin.
 • Kirjasto
  • Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan välittömästi. Muilta osin kirjastot avataan 1.6.
  • Kempeleen kirjasto tiedottaa eri tiedotuskanavissa lainaustoiminnan jatkosta ja käytännönjärjestelyistä viikon 19 aikana. Alueen kunnat sopivat yhteisistä käytännöistä ja pelisäännöistä kokouksessaan 5.5.
 • Zimmari
  • Zimmari avataan yleiseen käyttöön ma 3.8. johtuen hallia koskevien huoltotöiden ajoittumisesta, altaiden käyttöönoton vaatimasta ajasta, hallin käyttöä koskevista asiakasmäärärajoitteista ja henkilöstön kesäajan lomakaudesta.
 • Muut julkiset sisätilat
  • Seuraavat julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain: valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.
  • Kunta informoi toimintojen avaamisesta ja niihin liittyvistä käytännönjärjestelyistä viikkojen 19 ja 20 aikana eri tiedotuskanavissa.
 • Kokoontumisrajoitukset
  • Henkilömäärärajoitusta lievennetään nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä. 50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi (suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa.
  • Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja elokuvateattereiden osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille näiden rajoitusten toimeenpanemiseksi tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tartuntatautilain nojalla.
 • Suuret yli 500 hengen tapahtumat
  • Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kielletään hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti.
 • Etätyö
  • Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen.
  • Kempeleen kunnassa jatketaan etätyöskentelyä edelleen niissä yksiköissä, joissa se on mahdollista työn luonne huomioon ottaen. Tilannetta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen.
 • Yli 70-vuotiaiden fyysiset kontaktit
  • Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa. Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. Esimerkiksi hoivayksiköissä etsitään uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi.

Viestintä

 • www.kempele.fi -sivustolle on koottu laajasti tiedotteita eri palveluista ja muutoksista palveluihin korona virusepidemiasta johtuen. Tiedotteet on jaettu myös mm. sosiaalisen median kanaviin. Viestinnässä hyödynnetään myös Rantalakeuden printtilehteä sekä kuntatiedotteita.

JAA

« Takaisin