Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Perusopetuksen poikkeusjärjestelyillä pyritään estämään koronaviruksen leviäminen

torstai 14.05.2020, 10:43

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti perusopetuksen oppilaat palaavat lähiopetukseen torstaina 14. 5.2020. Epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita ja kouluun palaaminen on turvallista.

Kempeleen kunnassa on laadittu koulujen hallinnon, opiskeluhuollon ja terveydenhuollon yhteistyönä paikalliset linjaukset perusopetuksen järjestelyille ajalle 14.5-30.5.2020. Linjaukset perustuvat terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen ohjeistuksiin. Paikallisia linjauksia päivitetään tarvittaessa.

Aamu- iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään toimintaan osallistuville oppilaille. ähtökohta on, että oppilaat ovat aamu-iltapäivätoiminnan aikana tekemisissä saman oppilasryhmän oppilaiden kanssa kuin koulupäivän aikana. Huoltajien käynti koulun sisätiloissa aamuisin ja iltapäivisin pidetään mahdollisimman vähäisenä. Yhteydenpito hoidetaan Wilma-viesteillä tai puhelimitse.

Hygienia ja suojautuminen

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. Maskien käyttöä ei suositella koulussa. Mahdollisesta maskin käytöstä keskustellaan rehtorin kanssa.

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset organisoidaan koulukohtaisesti. Järjestelyissä huolehditaan mahdollisten altistusten vähentäminen.

Kouluruokailu

Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailuna ruokasalissa. Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana. Käytännön järjestelyt tehdään koulukohtaisesti.

Kouluun tutustuminen ja tulevan lukuvuoden luokkajärjestelyt

Toteutetaan virtuaalisesti ja Wilma-viestien avulla perjantaina 22.5. 2020

Opetuksen tuntimäärät

Oppilailla on opetusta normaalin viikoittaisen tuntimäärän mukaisesti.

Opetusjärjestelyt ja tilat

Koulupäivien rakenteessa käytetään opetusryhmien porrastusta. Aamuisin oppilaat tulevat kouluun oman opetusryhmän aikataulun mukaisesti sovittuun aikaan ja paikkaan sekä poistuvat koulun alueelta koulupäivän tai aamu-iltapäivätoiminnan päättyessä.

Koulun piha-alue on suljettu klo 7-17 välisenä aikana muilta kuin koulussa tai aamu-iltapäivätoiminnassa olevilta oppilailta.

Tyhjillään olevia toisen asteen oppilaitosten opetustiloja, liikuntatiloja, Kempele Akatemian ja paikallisten järjestöjen toimitiloja otetaan tarvittaessa tähän käyttöön. Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voida muutoin toteuttaa. Taito- ja taideaineiden opetus toteutetaan teoriapohjalla.

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.
Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei ole määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. Toiminnassa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Koulussa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia. Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa perusopetusta koskevassa lainsäädännössä. Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Oppilaan tai henkilökunnan sairastuminen

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos oppilas vaikuttaa olevan aamulla sairas tai sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa huolehtien riittävästä etäisyydestä. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti mahdolliseen koronavirustestiin. Oppilas on poissa siihen saakka, kunnes koronavirustestin tulos on selvinnyt tai kunnes hän on oireistaan tervehtynyt. Jos koronavirustesti osoittautuu positiiviseksi, kunnan tartuntatautivastaavan johdolla käynnistetään mahdollisten lähialtistujien selvittäminen.

Oppilaiden poissaolot

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa poissaoloon tulee siis aina hakea yli 5 päivän poissaoloissa rehtorilta, jonka jälkeen harkitaan, onko luvan myöntämiselle perusteita. Yhteistyö ja yhteisen näkemyksen löytäminen kotien kanssa on tärkeää. Esimerkiksi sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Tarvittaessa tässä yhteydessä voidaan pyytää hoitavan lääkärin arvio.

Koulun tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Luvattomiin poissaoloihin tulee puuttua koulujen normaalien käytäntöjen mukaisesti. Tarvittavat tukitoimet ja oppilashuollolliset toimenpiteet on aina otettava osaksi tilanteita, joissa oppilaalla on syystä tai toisesta runsaasti poissaoloja.

Opiskeluhuollon palvelut

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto toimivat normaalisti. Kaikki kouluterveydenhoitajat ovat kouluilla ja terveystarkastuksia toteutetaan. Myös koululääkäripäivät toteutetaan.

Vieraat

Muiden kuin oppilaiden sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella ja käyntejä koululla vältetään. Kunkin yksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä ja muita tahoja toimimaan niiden mukaisesti.

Välitunnit

Välitunnit järjestetään porrastetusti ja rajaamalla eri ryhmille omat välituntialueet. Opettajat yhdessä koulunkäyntiohjaajien kanssa huolehtivat siirtymisistä ja valvonnasta koulukohtaisen suunnitelman mukaan.

JAA

« Takaisin