Päivähoitomaksut 1.8.2016 alkaen

ke 9. maaliskuuta 2016 12.26.00

Uudet indeksitarkistetut kunnalliset päivähoitomaksut astuvat voimaan 1.8.2016
Enimmillään nuorimman lapsen maksu on 290 €/kk ja häntä vanhemman sisaruksen osalta 261 €/kk. Kustakin seuraavasta päivähoidossa olevasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58,00 €/kk. Pienin perittävä lapsikohtainen päivähoidon kuukausimaksu on 27 €.

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 1.8.2016 lähtien 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.