Kempeleen lukiossa siirretään abiturientit etäopetukseen 1.9. lähtien

ti 1. syyskuuta 2020 08.08.00

Kempeleen lukion abiturienttien opetus siirtyy etäopetukseen 1.9.2020 alkaen. Toimenpiteellä halutaan varmistaa syksyn 2020 ylioppilaskirjoitusten sujuvuus koronapandemiatilanteessa. Järjestely jatkuu syksyn ylioppilaskirjoitusten loppuun saakka. Etäopetuksessa abiturienttien kurssien opettajat pitävät oppitunnit Teamsin kautta. Opettajat ovat opiskelijoiden tavoitettavissa koko oppitunnin ajan ja tarvittaessa pyritään antamaan tukiopetusta Teamsin kautta kaikille sitä tarvitseville.

Abiturienttien on mahdollista sopia opinto-ohjaajan tai opiskeluhuoltohenkilöstön tapaamisesta ja ne toteutetaan abiturientin haluamalla tavalla. Jos abiturientilla on kurssivalinnoissa 1. – 2. vuoden opiskelijoille suunnattuja kursseja, niin ne hän opiskelee itsenäisesti opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Niiden koulupäivien osalta, kun abiturientit ovat etäopetuksessa, heille ei järjestetä kouluruokailua.

Syksyn 2020 ylioppilaskirjoitukset alkavat ma 14.9. ja jatkuvat ti 29.9. saakka. Kirjoituksissa noudatetaan ylioppilastutkintolautakunnan (www.ylioppilastutkinto.fi) ja lukion niistä erikseen antamia ohjeita.

Mahdollisista muutoksista ja lisäohjeista tiedotetaan Wilman ja kunnan sekä lukion kotisivujen kautta (www.kempele.fi).

Lisätietoa asiasta antaa Kempeleen lukion rehtori Kimmo Aaltonen, puh. 050 568 1915.