72 tuntia -varautumiskoulutus Kempeleessä (päivitetty 17.3. - lisätty etänä osallistumisen mahdollisuus)

to 17. maaliskuuta 2022 12.50.00

Sota Ukrainassa on herättänyt kuntalaisissa runsaasti huolta ja tiedusteluja, miten he itse voisivat varautua häiriö- ja kriisitilanteiden varalta. Kunta vastaa tähän tiedontarpeeseen yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin kanssa ja järjestää koulutustilaisuuden 72 tunnin- varautumiskonseptista. Mukaan ensimmäiseen koulutukseen mahtuu 80 henkilöä. Jos kiinnostuneita on enemmän, kunta järjestää kevään aikana vielä toisen vastaavan koulutustilaisuuden.

72 tuntia -varautumiskonsepti havainnollistaa omatoimisen varautumisen merkitystä. On kaikille eduksi, jos mahdollisimman monet ovat etukäteen suunnitelleet häiriötilanteessa toimimista ja esimerkiksi pitävät yllä perustarpeet kattavaa kotivaraa. Koti­ta­louk­sien oma­toi­mi­sel­la va­rau­tu­mi­sel­la ym­mär­re­tään yk­sit­täis­ten hen­ki­löi­den, asuin­yh­tei­sö­jen ja per­hei­den oma­eh­tois­ta va­rau­tu­mis­ta ti­lan­tei­siin, jois­sa nor­maa­li arki häi­riy­tyy.

Suositus 72 tunnin (3 vuo­ro­kaut­ta) omatoimiseksi varautumiseksi pohjautuu kansainvälisiin malleihin. Se on sekä avus­tus­jär­jes­tö­jen että vi­ran­o­mais­ten ylei­ses­ti tun­nis­ta­ma aikakehys, jossa omatoiminen varautuminen helpottaa sekä omaa pärjäämistä että yhteiskunnan auttamispainetta.

72 tuntia -varautumiskoulutusilta Kempeleessä maanantaina 21.3.2022 Linnakangastalon Linnatuvassa (Linnakaarto 20, C-ovi) klo 18–20

Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostitse: antti.peuralahti@kempele.fi

Koulutukseen pääsee osallistumaan myös etänä tämän linkin kautta: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä. Kameran ja mikrofonin käyttö on estetty, mutta keskusteluun pääsee osallistumaan chatin kautta.