Maastoliikuntareitistön suunnitelmaluonnoksiin pyydetään kommentteja ja ideoita

pe 3. maaliskuuta 2017 14.23.00

Ympäristöpalvelut pyytää kuntalaisilta, harrastajilta ja maanomistajilta kommentteja ja ideoita suunnitelluista reiteistä. Seuraavaksi kunta laatii kommenttien perusteella virallisen reittisuunnitelman, joka kuulutetaan julkisesti nähtäville (ulkoilulaki 4 §). Nähtävilläolon jälkeen suunnitelma lähetetään muistutuksineen ja vastineineen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vahvistettavaksi. Suunnitelman vahvistamisen jälkeen kunta hakee ulkoilulain mukaista reittitoimitusta maastoliikuntareitistölle ja toteuttaa reitit tulevina vuosina määrärahojen puitteissa. Toteutuessaan reitit merkitään maastoon ja niistä julkaistaan digitaaliset kartat. Reitit on suunniteltu retkeilyyn, maastojuoksuun ja maastopyöräilyyn soveltuviksi. Pitkä pääreitti on linjattu pääosin olemassa olevien polkujen mukaisesti.

Maastoliikunta, erityisesti maastopyöräily ja polkujuoksu ovat voimakkaasti kasvavia harrastus- ja ulkoilumuotoja. Maastopyöräily ja polkujuoksu ovat lähi- ja luontoliikuntaa parhaimmillaan, ja harrastuspaikoiksi kelpaavat useimmat metsäpolut, kuntoradat ja jopa metsäautotiet sellaisinaan. Maastoliikuntareittien toteuttaminen on erittäin kustannustehokas tapa täydentää liikuntapalveluverkkoa ja parantaa kunnan asukkaiden hyvinvointia.

Suunnitelman sisältö:

Kommentit suunnitelmista pyydetään toimittamaan maaliskuun aikana osoitteeseen pekka.tahkola@navico.fi

Lisätietoja antavat:

Eelis Rankka, p. 050 4636 502
Heino Peteri, p. 050 4636 514

Navico Oy, Pekka Tahkola, p. 040 7394 003