Koronatoimenpiteet Kempeleen kunnassa (päivitetty 2.12.2021)

to 2. joulukuuta 2021 19.42.00

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 3.12.2021-31.12.2021. Toimijat voivat järjestää yli kahdenkymmenen henkilön tilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi. Jos asiakas tai osallistuja ei esitä koronatodistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.

Koronapassin käyttöön liittyviin käytännön kysymyksiin on lisätietoja laajasti mm. seuraavilla sivustoilla:

- AVI, usein kysytyt kysymykset: https://avi.fi/usein-kysytyt-kysymykset

- STM, mikä on koronapassi: https://stm.fi/koronapassi

- Aluehallintoviraston koronainfo toimijoille: p. 0295 016 666 (ma-pe 8.30-11.30 ja 12.30-16), koronainfo@avi.fi

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

 • julkisissa sisätiloissa
 • matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.
 • varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa työntekijöille sekä kuudennen ja sitä
 • ylempien luokka-asteiden oppilaille.
 • laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä henkilökunnalle, potilaille ja vierailijoille.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta.
 • Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Etätyösuositus

 • Etätyötä suositellaan tekemään toistaiseksi kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Etäkokoussuositus

 • Kokoonnutaan ensisijaisesti etäyhteyksin työpaikkojen, luottamushenkilötoiminnan ja vapaa-ajan kokouksiin.

Yleisötapahtumat/tilaisuudet:

 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 3.12.2021-31.12.2021. Toimijat voivat järjestää yli kahdenkymmenen henkilön tilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi. Jos asiakas tai osallistuja ei esitä koronatodistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.
 • Tartuntatautilain 58 c §:ssä säädettyjä toimenpiteitä covid-19 -epidemian leviämisen estämiseksi (asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen; asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään) tulee noudattaa, vaikka toiminnanharjoittaja olisi ottanut EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöön.
 • Kempeleen kunnanhallitus on tehnyt 29.11.2021 kokouksessaan periaatepäätöksen koronapassin käyttöönotosta kunnan omissa tapahtumissa/tilaisuuksissa.

- Koronapassin käyttöön liittyviin käytännön kysymyksiin on lisätietoja laajasti mm. seuraavilla sivustoilla:

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettävän mahdollisimman pienimuotoisesti.

Ravitsemusliikkeet
- Pohjois-Pohjanmaata koskevat valtioneuvoston leviämisalueille asettamat rajoitukset ravitsemusliikkeiden
aukioloajoista ja asiakaspaikkamääristä. Rajoitukset ovat tulleet voimaan 17.11. alkaen.

 • Ravintolat, joissa anniskellaan alkoholia, voivat olla auki klo 5–18. Ravintolat, joissa ei anniskella, voivat olla auki klo 5–01. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien ravintoloita eivätkä noutoruoan myyntiä.
 • Anniskelu on sallittu klo 9–17. Avin luvalla anniskelun voi aloittaa klo 7 majoituspalvelun aamiaistarjoilun yhteydessä.
 • Ruokaravintoloissa on käytössä 75 % asiakaspaikoista (sisätilat) ja anniskeluravintoloissa 50 % asiakaspaikoista (sisä- ja ulkotilat).
 • Sisätiloissa asiakkaalla on oltava oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä.

- Vaihtoehtona ravitsemistoiminnan erityisille rajoituksille toimija voi edellyttää asiakkailtaan koronapassin
käyttöä. 

Koronan antigeeni-kotitestit
- Antigeeni-kotitestit ovat hyvä lisä terveydenhuollossa tehtävien testien rinnalle. Kotitestit soveltuvat niille
henkilöille, joilla on hengitysinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää. Jos kotitestistä saa positiivisen testituloksen, tulee se vahvistaa terveydenhuollossa tehtävällä koronatestillä.

 • Huomiota tulee kiinnittää siihen, että käyttää nimenomaan antigeenitestiä. Toinen markkinoilta löytyvä vaihtoehto, koronan vasta-ainetesti, ei kerro testattavan tämänhetkisestä tilanteesta, vaan siitä, onko henkilö joskus sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin.

Lisätietolinkkejä:
OYS: oyskorona.fi/
THL: www.thl.fi
Kempele: https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/tietoa-koronaepidemiaan-liittyvista-toimenpiteista.html