Tietoa Ukrainasta Kempeleeseen pakenevista

ti 15. maaliskuuta 2022 14.08.00

Pyydämme avun tarjoamiseksi tietoa kuntaan saapuneista Ukrainan kriisiä paenneista ihmisistä

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut valtavan humanitäärisen kriisin ja pakolaistulvan Ukrainasta Eurooppaan. Myös eripuolelle Suomea kuntiin on alkanut saapua turvaa hakevia pakolaisia. Osa pakolaisista on tullut maahan virallisia reittejä pitkin ja heidät on rekisteröity turvapaikanhakijoiksi. Osa maahamme saapuneista on tullut kuntiin epävirallisia reittejä pitkin, mm. sukulaistensa luo tai auttamishaluisten ihmisten maahan tuomina. Tällaisten ihmisten määrästä ole tarkkaa tietoa.

Viranomaisilla olisi tärkeää olla ajantasainen tieto myös epävirallisia reittejä pitkin saapuneista henkilöistä, jotta heitä pystytään auttamaan ja ohjamaan asianmukaisesti palvelujen piiriin.  Siksi toivommekin, että Kempeleeseen saapuneista Ukrainan kriisiä paenneista henkilöistä oltaisiin yhteydessä suoraan kunnanjohtaja Tuomas Loheen tai lähettämään tiedot hänelle sähköpostitse osoitteeseen tuomas.lohi@kempele.fi. Pystymme näin kuntana edesauttamaan näiden turvaa hakevien ihmisten elämää ja asioiden järjestymistä uudessa ympäristössä sekä saamaan heidät paikallisestikin tarvittavien tukiverkostojen piiriin.

Asumisen järjestäminen turvapaikan hakijoille

Asumisen järjestäminen turvapaikan hakijoille on valtion vastuulla. Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevat ukrainalaiset rekisteröidään poliisin tai rajavartioston toimesta. Kempeleeseen saapuvat turvapaikanhakijat ohjataan rekisteröitymään ensisijaisesti Oulun keskustan poliisiasemalla. Rekisteröidyt ukrainalaiset ovat vastaanottokeskusten asiakkaita ja saavat vastaanottopalvelut siitä keskuksesta, mihin heidät on rekisteröity (lähimmän vastaanottokeskuksen periaate). Majoittamisesta vastaa Suomen maahanmuuttovirasto Migri. Oulun vastaanottokeskus kuuluu Migrin tarjoamiin majoitusvaihtoehtoihin.

Poliisin yhteystiedot turvapaikkaa hakeville: https://poliisi.fi/poliisin-yhteystiedot-turvapaikkaa-hakeville

Oulun vastaanottokeskuksen yhteystiedot turvapaikkaa hakeville: 0295 464 555 (tai 0295 463 100), Heikinharjuntie 66, 90630 Oulu. Ilta- ja yöaikaan ei pääsääntöisesti oteta vastaan hakemuksia, tarvittaessa voi soittaa em. numeroihin.

Osa ukrainalaisista sotaa pakenevista saattaa majoittua sukulaisten ja ystävien luona ilman minkään virallisen tahon apua. Passin kanssa matkustavilla on vapaa oikeus oleskella Suomessa kolme kuukautta ilman viisumia.

Ohjeita Ukrainasta paenneille ja heitä auttavilla

Maahanmuuttovirasto Migri on koonnut ohjeita Ukrainasta paenneille ja heitä auttaville ihmisille. Lisätietoa: https://migri.fi/ukraina

Sosiaali- ja terveyspalvelut Ukrainasta tulleille

Ukrainalaisia ja Ukrainasta sotatoimia paenneita henkilöitä voi saapua Suomeen erilaisilla maahantulostatuksilla. Kaikilla kunnan alueella oleskelevilla on oikeus välttämättömiin ja kiireellisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oleskelustatuksesta riippumatta. Muilta osin oikeus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin määräytyy sillä perusteella, millä statuksella henkilö oleskelee Suomessa. Lisätietoa: https://stm.fi/-/kuntainfo-sosiaali-ja-terveydenhuollon-palvelut-ukrainasta-tulleille-henkiloille 

Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa kiireellisessä sosiaalisen avun tarpeessa sekä antaa kriisiapua järkyttävissä elämäntilanteissa ympäri vuorokauden. Oulun seudun sosiaali- ja kriisipäivystys, p. 044 703 6235.

Ajantasaista tietoa pakolaisasioista ja tilapäisestä suojelusta

Suomen Maahanmuuttovirasto Migrin verkkosivuilta saa ohjeita ja neuvoja siitä, kuinka on hyvä toimia vieraaseen maahan tullessa. Tietoja on sekä suomeksi että englanniksi. Sivuilla myös neuvoja Ukrainan tilanteeseen liittyen muun muassa turvapaikanhausta, oleskeluluvasta, avustuksista, lahjoituksista ja auttamisesta. Lisätietoa: Usein kysyttyä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (Maahanmuuttovirasto Migri)

Ukrainan sotaa pakenevilla on oikeus tilapäiseen suojeluun. Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun tarkoituksena on, että tulijalle voidaan tarjota nopeasti väliaikaista suojelua. Lisätietoa: Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille (Maahamuuttovirasto Migri)