Koronatoimenpiteet Kempeleen kunnassa 27.6. saakka (päivitetty 15.6.)

ke 16. kesäkuuta 2021 07.00.00

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui 15.6. arvioimaan epidemiatilannetta. Koordinaatioryhmä linjasi kevennyksiä alueella voimassa oleviin maskisuosituksiin. Maskien käytön vähentyessä turvavälien ja yleisten hygieniakäytäntöjen merkitys korostuu.

Maskisuositus (koskee yli 12-vuotiaita)

 • Joukkoliikenteessä.
 • Koronavirustestiin hakeutuessa ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuessa, kun siirrytään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin.
 • Jos on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, asiakkaiden ja omaisten maskisuositukset ovat edelleen voimassa vierailujen ja työskentelyn yhteydessä.

 

Ryhmäharrastustoiminta

 • Toimii normaalisti.

 

Julkiset tilat

 • Avoinna normaalisti.

 

Yleisö- ja yksityistilaisuudet

 • Mahdollisuus järjestää normaalisti. Järjestäjän huolehdittava käsienpesun mahdollistamisesta, tartuntojen leviämistä estävistä toimintaohjeista sekä tilojen tehostetusta siivoamisesta.

 

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Vierailuja tehtävä harkitusti ja varovaisuutta noudattaen sekä kunnan että yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä. Vierailuista terveyskeskussairaalaan sovitaan tk-sairaalan henkilökunnan kanssa.
 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.

 

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 • Toimii normaalisti.

 

Lukio, ammattikoulu, opisto, korkeakoulut, yliopisto

 • Toimivat normaalisti, pois lukien ammattikorkeakoulut ja yliopisto, jotka ovat etäopetuksessa kesäkuun loppuun saakka.

 

Etätyösuositus

 • Työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti 27.6. saakka.

 

Etäkokouskäytännöt

 • Hyödynnetään pääasiassa etäkokouskäytäntöjä työpaikkojen ja vapaa-ajan kokouksissa.
 • Luottamushenkilötoimielimet voivat kokoontua normaalisti. Kokoontumisen tavasta päättää ao. puheenjohtaja. Riskien vähentämiseksi huomiota on kiinnitettävä kokoustilojen väljyyteen, suojaetäisyyksiin ja kokouspaikan hygieniaan (desifiointiaineet, maskit ym.).

 

Ravitsemusliikkeet

 • Ravitsemusliikkeiden aukioloa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkamäärää rajoitetaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

 

Kempeleen kunnan eri palveluyksiköt viestivät uusista koronatoimista ja niiden vaikutuksista palvelujen järjestämiseen yksityiskohtaisemmin kuntalaisille, sidosryhmille ja muille toimijoille eri tiedotuskanavia hyödyntäen.

 

Lisätietolinkkejä:

oyskorona.fi/
www.thl.fi
https://www.kempele.fi/sosiaali-ja-terveys/tietoa-koronaepidemiaan-liittyvista-toimenpiteista.html