Vammaispalveluiden tiedote (päivitetty 19.5.)

ti 19. toukokuuta 2020 14.50.00

Vammaispalveluiden palveluohjaus- ja sosiaalityön osalta yhteydenotot:

Sosiaalityöntekijä Kaisa Kuusikko, puh. 050 463 6311
Palveluohjaaja Silja Airaksinen, puh. 050 463 6301
Palveluohjaaja Maaret Alavesa, puh. 040 357 6445

Asiakastapaamiset sovitaan yksilöllisesti poikkeustila huomioiden. Ensisijaisesti palvelemme puhelimitse.

Toimintakeskus Zytyke on pääsääntöisesti suljettu ajalla 18.3.-31.5.20.
Työ/päivätoimintaa avataan hallitusti 14.5. alkaen. Porrastetusti avaamista jatketaan 1.6. lähtien. Ohjaajat ovat yhteydessä asiakkaisiin.

Toiminta on suunnitelmissa hallitun avaamisen jälkeen toimia täysipainoisesti elokuussa 2020.

Kehitysvammaisten asuntola Martintalossa poikkeustila ja turvavälit huomioiden omaisten ja asukkaiden tapaaminen asuntolan ulkopuolella (esim. ulkoilut) on mahdollista sovitusti. Yhteydenotot tapaamisasioissa Martintalon ohjaajiin.

Tukihenkilötoimintaa on mahdollista toteuttaa poikkeustila ja turvavälit huomioiden.

Asumisen tuessa palvelua on supistettu. Suositaan ensisijaisesti ohjausta puhelimitse ja kotikäynnit sovitaan asiakkaan ja ohjaajan kesken yksilöllisesti.
Henkilökohtaista apua on mahdollista toteuttaa poikkeustila ja turvavälit huomioiden.

STM antaa määräyksen suojusten käytöstä sosiaalihuollon palveluissa.

Henkilökohtaisen avustajan tarvitsemiin suojavarausteisiin liittyen voitte olla tarvittaessa yhteydessä joko sosiaalityöntekijään tai palvelusihteeriin, jotka antavat asiaan liittyen lisäohjeistusta ja neuvontaa.

Lisätietoja:
Vammaispalveluiden esimies Piia Kangas-Mustonen, puh. 044 497 2206
Vammaispalveluiden palvelusihteeri Kristina Ahl, puh. 040 487 8062