Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Tiedote koronavirusepidemiasta 12.6.

perjantai 12.06.2020, 08:08

Maailmanlaajuinen koronavirusepidemia on vellonut myös Suomessa. Viime viikkoina epidemia on osoittanut laantumisen merkkejä ja todettujen virustartuntojen määrä on laskenut koko maassa. Niinpä koronaepidemian aikana asetettuja rajoituksia on ryhdytty purkamaan. Purkuohjeistuksia on koottu tähän tiedotteeseen Valtioneuvoston sivustolta. Kunnan eri toimintayksiköt tiedottavat rajoitusten purkamisesta ja palvelujen avaamisesta kunnan eri tiedotuskanavissa.

On hyvä huomioida, että koronatilanne elää jatkuvasti. Siksi kehotammekin edelleen seuraamaan mm. valtioneuvoston, THL:n ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivuja sekä kunnan eri tiedotuskanavia.

Valtioneuvoston linjaukset kunnissa asetettiin noudatettavaksi (16.3.2020), voimassaoloa jatkettiin 13.5.2020 saakka.

 


 

Rajoitustoimien vaiheittainen purkaminen
 

Koulut ja opetustoiminta

Varhaiskasvatus, perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulut ja vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus (hallituksen linjaukset 29.4. ja 4.5.)

 • Rajoitukset ovat poistuneet asteittain 14.5. alkaen.

Kokoontumisrajoitukset

Kokoontumisrajoitukset, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen sekä julkisten tilojen aukiolo (hallituksen linjaukset 31.5. ja 11.6.)

 • Enintään 50 hengen yleisötilaisuudet sallitaan 1.6. alkaen. Rajoitukset koskevat sisä- ja ulkotiloissa järjestettyjä julkisia tilaisuuksia eli yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Kokoontumisrajoitus ei koske yksityisiä tilaisuuksia, kuten yksityisjuhlia tai yksityisiä kokouksia. Hallitus kuitenkin suosittelee, ettei yksityistilaisuuksia järjestettäisi yli 50 hengelle.
 • Yli 50 ja enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin.
 • Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä on 500 henkilöä 31.7.2020 saakka. Sallittu yleisömäärä voidaan kuitenkin ylittää tietyin poikkeuksin. Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa, joissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, voidaan eriyttämisjärjestelyin sallia yli 500 henkilön yhteisyleisömäärä 1.7. lähtien. Tämä edellyttää, että tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai alueille enintään 500 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisöalueille. Jokaisella katsomolohkolla tai alueella on varmistettava turvallisuus turvaetäisyyksien ja niiden edellyttämän asiakasmäärien rajaamisen sekä hygieniaohjeistuksen avulla kuten 1.6.2020 voimaan tulleissa rajoituksissa. Käytössä olevien katsomolohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke. Jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtuma-henkilökunta.
 • Suljettuna olleita julkisia sisätiloja voidaan avata hallitusti 1.6. alkaen. Tällaisia ovat mm. valtion ja kuntien museot, teatteri, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot ja kirjastoautot, kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit (Zimmari avataan 3.8.) ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukseto.
 • Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää erityisjärjestelyin 1.6. alkaen yleisötilaisuuksia koskevia henkilömäärä- ja muita rajoituksia sekä THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita noudattaen. Yleisötilaisuuksien rajoitukset eivät koske uimahallien ja liikuntatilojen tavanomaista jatkuvaa omaa toimintaa.
 • Ravintolat ja kahvilat avataan asiakkaille 1.6. tietyin rajoituksin. Ravitsemusliikkeet voivat olla auki kello 6-23 välisenä aikana. Alkoholijuomien anniskelu on sallittu vain kello 9-22 välillä. Asiakkaiden enimmäismäärä on ravintoloiden sisätiloissa rajattu puoleen normaalista.

Kasvosuojukset (hallituksen linjaukset 3.6.)

 • Koronavirustilanteessa ensisijaista on noudattaa riittäviä fyysisiä etäisyyksiä sekä hyvää käsi- ja yskimishygieniaa tartuntojen ehkäisemiseksi.
 • Hallitus ei anna yleistä suositusta kasvosuojusten käytöstä, mutta katsoo, että suojusta voi käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi paikoissa ja tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.
 • Kasvosuojus ei suojaa käyttäjäänsä virustartunnoilta, mutta voi kuitenkin estää virusta kantavaa ihmistä tartuttamasta muita. Jos suojusta käyttää väärin, se voi jopa lisätä koronaviruksen tartunnan riskiä.

Matkustaminen ja omaehtoisen karanteenin suositus (hallituksen linjaukset 11.6.)

 • Kotimaassa voi matkustaa 29.5. alkaen, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita. Matkailijoiden ja matkailualan yritysten on tärkeää sitoutua toimenpiteisiin, joilla ehkäistään ko-ronavirustartuntoja.
 • Sisärajavalvonta poistuu 15.6. alkaen Suomen ja Norjan väliseltä rajalta
 • Sisärajavalvonta poistuu 15.6. alkaen Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välisestä lentoliikenteestä ja säännöllisestä lauttaliikenteestä
 • Sisärajavalvonta poistuu 15.6. alkaen huvialusliikenteestä, eli yksityishenkilöiden matkailusta omalla veneellä
 • Sisärajavalvonta jatkuu edelleen Suomen ja muiden kuin edellä mainittujen Schengen -maiden välisessä liikenteessä eli esim. Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä. Tavoitteena on kuitenkin mahdollistaa rajoitukseton matkustaminen Ruotsista Suomeen niin nopeasti kuin tautitilanne sen sallii.
 • Sisärajoilla on mahdollista paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Kyseessä voi olla esimerkiksi perheasia, henkilökohtainen syy tai kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa.
 • Jokaisella on oikeus lähteä Suomesta, mutta tarpeetonta matkustamista on hyvä välttää. Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan.
 • Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei henkilöllä ole tähän lakiperusteista estettä.
 • Ulkorajoilla rajoitukset jatkuvat nykyisellään 14.7. saakka. Ulkorajoilla sallitaan paluuliikenne Suomeen, kauttakulkuliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä ja muu välttämätön liikenne. Suomen kansalaisen perheenjäsenten maahanpääsy on mahdollista kansalaisuudesta riippumatta.
 • 15.6. alkaen omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- ja ulkorajavalvonta. 14 vuorokauden omaehtoisen karanteenin sisältö ei sinänsä muutu. Omaehtoisessa karanteenissa voi liikkua työ- ja asuinpaikan välillä. Myös muu välttämätön liikkuminen on mahdollista.

JAA

« Takaisin